Jelmer van der wal

 

Jelmer van der Wal (1994) heeft Social Work gestudeerd aan de NHL-Stenden te Leeuwarden. Hij heeft zijn bachelor-scriptie geschreven over het effect van een cultureel-sensitieve benadering in de begeleidingsrelatie tussen de maatschappelijk werker en cliënten met een vluchtelingenachtergrond. Jelmer leerde Berlijn kennen door uitwisselingsprojecten georganiseerd tijdens zijn studietijd, waaronder een Erasmus-uitwisselingssemester aan de Alice Salomon Hochschule. Nadat hij zijn bachelor in Social Work behaalde, is Jelmer in september 2019 definitief naar Berlijn verhuisd om daar zijn master in Intercultural Conflict Management te volgen aan de Alice Salomon Hochschule. Jelmer studeerde in het najaar van 2022 af. Hij schreef zijn masterscriptie over milieufactoren en het milieu in de context van de Syrische opstand van 2011. Jelmer houdt zich binnen Clash bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de mbo-projecten.