Dennis fraters


Dennis Fraters (1983) heeft Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde in Nijmegen gestudeerd en heeft vervolgens zijn master Agogische Wetenschappen in Brussel (België) afgerond. Daar heeft hij zijn scriptie geschreven over de successen van sportprojecten, die meehelpen aan de integratie van jongeren met een migratieachtergrond in de stad Amsterdam. In 2010 heeft hij Schoolclash (in 2019 overgegaan in Clash! Exchange & Learning) opgericht. Clash! Exchange & Learning is het resultaat van een grote hoeveelheid passie en toewijding voor interculturaliteit, internationalisering en non-formele educatie. Dennis heeft sinds 2010 de educatieve coördinatie over de organisatie en heeft in die hoedanigheid veel ervaring opgedaan in de organisatie en didactiek van studiereizen en uitwisselingen in verschillende landen in Europa en Noord-Afrika (o.a. in Marokko, Tunesië, Frankrijk, Georgië, Nederland en Portugal) en natuurlijk in Berlijn. In de laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in non-formele methodes om interculturele dialogen te bevorderen.