Wie zijn wij?

Clash! Exchange & Learning is een Nederlands-Duitse organisatie die gespecialiseerd is in interculturele, internationale en educatieve uitwisselingsprojecten. Het doel van de Clash! projecten is om de horizon van de deelnemers te verbreden en een groter bewustzijn voor diversiteit, inclusie en politiek burgerschap te ontwikkelen. Naast het gebruik van non-formele leermethodes en ervaringsleren,  is onze belangrijkste leermethode ‘interactie’. Door in contact te komen met andere mensen, zullen de deelnemers leren over andere (sub) culturen. Deze interactie wordt bereikt door het stimuleren en creëren van een actief en open dialoog tussen de deelnemers, de begeleiders en de inwoners van een stad of land van de uitwisseling.

Hoewel het kleine team van Clash! bestaat uit medewerkers met verschillende opleidingsachtergronden en professionele interesses, zijn wij gezamenlijk gepassioneerd om de horizon van de jongeren van vandaag en morgen te verbreden. Onze waarden zijn ontstaan uit verschillende internationale en multiculturele ervaringen. Onze interesses en passies worden gedeeld in de ontwikkeling en implementatie van innovatieve non-formele leermethoden.

Naast het samenstellen van een programma dat voldoet aan de opleidingsvereisten van uw onderwijsinstelling of de doelstellingen van uw organisatie, organiseren wij ook het logistieke deel (accommodatie, verzorging en transport in Berlijn) van de studiereis.

Team

Dennis Fraters (1983) heeft Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde in Nijmegen gestudeerd en heeft zijn Master Agogische Wetenschappen in Brussel (België) afgerond. Daar heeft hij zijn scriptie geschreven over de successen van sportprojecten, die meehelpen aan de integratie van jongeren met een migratieachtergrond in de stad Amsterdam. In 2010 heeft hij Schoolclash  (in 2019 overgegaan in Clash! Exchange & Learning) opgericht. Clash! Exchange & Learning is het resultaat van een grote hoeveelheid aan passie en toewijding voor interculturaliteit, internationalisering en non-formele educatie. Dennis heeft sinds 2010 de educatieve coördinatie  over de organisatie en heeft in die hoedanigheid veel ervaring opgedaan in de organisatie en didaktiek van studiereizen en uitwisselingen in verschillende landen in Europa en Noord-Afrika (o.a. in Marokko, Tunesie, Frankrijk, Georgie, Nederland en Portugal) en natuurlijk in Berlijn. In de laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in non-formele methodes om intercultureel dialoog te bevorderen.

Niels Jansen (1994) heeft Sociaal Cultureel Werk gestudeerd op het SUMMA College Eindhoven en heeft vervolgens zijn bachelor of Social Work afgerond op de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij schreef zijn bachelorthesis over de bijdrage van non-formele methodes op het interculturele dialoog voor de ontwikkeling van het docentenprogramma: ‘Intercultureel dialoog in de klas’. Zijn eerste ontmoeting met Clash! Exchange & Learning en Berlijn was in 2014, hier was hij deelnemer binnen een uitwisselingsproject met het SUMMA College. Deze ervaring zorgde ervoor dat hij uiteindelijk terug naar Berlijn is gegaan, waar hij een uitwisselingsstudie volgde op de Alice Salomon Hochschule en daaropvolgend zijn afstudeerstage bij Clash! heeft gedaan. Binnen onze organisatie is Niels bezig met de voorbereiding en uitvoering van vooral de ENTREE en sociaal-culturele opleidingen. Daarnaast is hij bezig met de acquisitie en onderhoud van samenwerkingsverbanden met Berlijnse organisaties.