Online uitwisselingsproject: Online & Abroad

In dit project zullen studenten van MBO-opleidingen uit twee verschillende landen ( bv. Nederland en Frankrijk) samenwerken aan een vakgerichte opdracht. Dit kan een ´echte´opdracht zijn vanuit een bedrijf of organisatie uit Duitsland en/of een ander Europees land of een onderzoeksopdracht, waarin de beroepscontext in een ander land wordt onderzocht.  Het doel van het project is om de interculturele competenties te verbeteren, om een inzicht te krijgen van de werkcontext en werkcultuur in ander land en om de taalkennis van Duits en/of Engels te verbeteren. 

Het online programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Associação Faísca Voadora.

Tijdsplan
Het project zal 5 werkdagen of meer bevatten (afhankelijk van de grootte van de opdracht). Het project kan plaatsvinden in één week of worden verdeeld over verschillende dagen. Het is belangrijk dat alle studenten kunnen deelnemen op dezelfde dagen. 

Begeleiding
Het Clash/ Faisca team zullen in samenwerking met de docenten van de twee scholen de studenten begeleiden. Het team van Faisca Voadora en Clash zullen verantwoordelijk zijn voor het proces, de groepsdynamiek en het interculturele aspect en de docenten zullen verantwoordelijk zijn voor de vakgerichte begeleiding. 

De begeleiding zal vooral plaatsvinden tijdens de dagelijkse check-ins en check-outs. We zullen de studenten vragen naar het werkproces en zullen navragen naar eventuele vragen en waar ze ondersteuning nodig hebben. Verder zijn de check-in en -outs bedoeld om het proces te monitoren en evalueren.

Verder zal het Clash en Faisca Voadora team beschikbaar via het Learning Platform tijdens het hele project, om eventuele vragen te beantwoorden en onduidelijkheden te verduidelijken. 

Taal:

De studenten zullen een basiskennis in het Duits en/of Engels hebben, om te kunnen communiceren met hun medestudenten uit het andere land. Het Faisca/Clash zal beschikbaar zijn voor eventuele vertalingen, indien nodig. 

 

Programmaonderdelen

Taalanimatie
Elke werkdag zullen we beginnen met een online taalanimatie. Taalanimatie is een spelenderwijze, participatieve methode om nieuwe woorden te leren in een nieuwe taal, maar ook om de emotionele blokkades, die ontstaan bij het leren van een nieuwe taal op te heffen. Daarnaast is het ook een methode, die het ijs breekt in een interculturele groep, het groepsdynamische proces reguleert en versterkt en het bevordert het intercultureel leren. De taalanimatie zal plaatsvinden tijdens een interactieve videocall. 

Opdracht
Tijdens het project, zullen de studenten aan de slag gaan met opdrachten in bilinguale groepen. De opdracht is óf een ´echte´ opdracht van een Duits en/of Europees bedrijf, maar het kan ook een onderzoeksopdracht zijn, waarin de student inzicht krijgt in het werkveld en -context in een ander land. De opdrachten zijn aangepast en afhankelijk van de opleiding en het opleidingsniveau van de student en zal worden gecreeerd in samenwerking met de docenten en de opdrachtgever en zal haalbaar moeten zijn in de geplande tijdsduur en de competenties van de student. 
Tijdens de eerste fase van de opdracht zullen de studenten ( in gemengde groepen) achtergrondinformatie zoeken over de opdracht en vragen formuleren voor het interview met de opdrachtgever en/of professionals. Aansluitend zullen ze een projectplan ontwikkelen, waarin de studenten de verschillende stappen en de werkverdeling zullen beschrijven. 

In de tweede fase zullen ze aan de slag gaan met de opdracht in bilinguale groepen. De communicatie tussen de studenten zal plaatsvinden per video call en/of berichten op het learning platform. 

In de derde fase zullen de studenten het werkproces evalueren en zullen de resultaten presenteren aan de rest van de groep en aan de eventuele opdrachtgever.

Programma

 

9:00u-10:30u

Taalanimatie en kennismaking;
Maken van groepen;

10:30u-11:00u:

Pauze

11:00u-12:00u: Kennismaking met elkaars cultuur/land/Stad en werkcontext (online sessie in kleine bilinguale groepen)
12:00h-13:00h:  Pauze
13:00h-14:00h:

Introductie van de opdracht.

14:00u-15:00u: Voorbereiding van de interviews met de professionals/opdrachtgever
15:00h- 15h30: Check-out en evaluatie (plenair)

 

9:00u-10:00u

Taalanimatie en check-in

10:30u-12:00u: Interviews met professionals/ opdrachtgever  (in kleine bilinguale groepen)
12:00u-13:00u: Pauze
13:00h-15:00h: Ontwikkelen projectplan
14:00h-15:00h: Voorbereiding van de interviews met de professionals/opdrachtgever
15:00h- 15h30: Check-out en evaluatie (plenair)

 

9:00u-10:00u

Taalanimatie en check-in

10:30u-15:00u: Werken aan opdracht 
15:00h- 15h30: Check-out en evaluatie (plenair)

 

9:00u-10:00u

Taalanimatie en check-in

10:00u-12:00u:

Voorbereiding interactieve presentaties (in bilinguale groepen)

13:00u-14:00u: Presentaties en feedback (plenair)
12:00h-13:00h:  Pauze
15:00u-17:00u: Virtuele ´Goodbye Party´

Aanmelden

Voor uw aanmelding, komen wij graag in gesprek over de behoeften en wensen (duur, opleidingsniveau, opleidingsrichting etc.) van de opleiding. Aansluitend zullen wij op zoek gaan naar een school in Europa met hetzelfde profiel. Wij kunnen op voorhand natuurlijk niet garanderen dat wij een school vinden. 

De kosten voor dit programma zijn: 

Voor 5 tot 10 studenten: 1250 Euro
Voor 11 tot 20 studenten: 2500 Euro

Inclusief: 
– Het zoeken van een soortgelijke school in Europa;
– Begeleiding en faciliteren tijdens het project;
–  Gebruik Learning Platform & Zoom-account; 

Mocht u interesse hebben, maak een vrijblijvende afspraak met ons. 
Daarnaast organiseren wij op donderdag 8 oktober van 17u tot 18u een virtuele infosessie. Aanmelden kan via onderstaande link. 

 

september 28, 2020