MBO/HBO

Clash! Exchange & Learning organiseert stageprojecten en studiereizen naar Berlijn voor studenten en docenten van het MBO en HBO. Tijdens deze projecten zullen ze enerzijds het Duitse werkveld leren kennen en een internationaal netwerk opbouwen, anderzijds zullen ze kennismaken met de stad Berlijn en de Duitse taal en cultuur. Verder zullen tijdens het verblijf in Berlijn verschillende thema’s aan bod komen, die passen binnen de vier dimensies van het vak Burgerschap.

Het doel is om de horizon van de studenten te vergroten door ze te confronteren en bewust te laten worden met nieuwe situaties en door middel van kortdurige buitenlandprojecten hen te motiveren voor een langer verblijf in het buitenland. Daarnaast kan voor leerlingen en docenten een blik in het werkveld in het buitenland zorgen voor frisse nieuwe ideeen en werkmethoden. 

Clash! organiseert het facilitaire deel (accommodatie en verzorging), stellen in samenwerking met de docenten het vaktechnisch, culturele en burgerschapsprogramma samen en begeleiden de leraren en docenten tijdens hun verblijf. De medewerkers van Clash! hebben een passie voor creatieve, innovatieve en non-formele leermethodes en zullen deze ook toepassen in de organisatie en begeleiding van de projecten. 

Door middel van een groot netwerk en ervaring in Berlijn, kan Clash!  een volledig programma aanbieden, aangepast aan de behoeftes en wensen van de school en de studenten en het curriculum van het studierichting en/of keuzedeel. Om een indruk te geven van de programma´s die wij aanbieden, hebben we een aantal programma´s beschreven, gespecificeerd op verschillende studierichtingen en keuzedelen.

Studierichtingen

Tijdens onze projecten voor sociale opleidingen (o.a. SCW, SMD, PW Onderwijsassistenten, MZ) geven we de studenten een inzicht in het sociale werkveld van Berlijn aan de hand van bezoeken aan sociale organisatie en snuffelstages in verschillende organisaties.

Het doel voor de Entree-opleiding is minder gericht op vaktechnische kennis, maar meer op zelfredzaamheid, internationalisering en burgerschapsthema´s. Het programma wordt aangepast aan het (taal)niveau van de Entree-student. 

Berlijn is de hoofdstad van de muziekindustrie in Europa. Aan de hand van bezoeken aan belangrijke actoren in de (DYI)-muziekindustrie van Berlijn en masterclasses van Berlijnse muzikanten, willen we de jonge artiesten een inzicht geven in de Berlijnse muziekscene.

Tijdens studiereizen voor commerciële opleiding ( o.a.Detailhandel, financiële dienstverlening, Marketing & Communicatie, accountmanager en ICT) willen we de studenten een inzicht geven in de bedrijfscultuur en startup-scene van Berlijn aan de hand van bedrijfsbezoeken aan Berlijnse (startup-)bedrijven.

Tijdens onze studiereizen voor de opleiding Sport & Bewegen zullen we de studenten een inzicht geven in de het sportwerkveld in Berlijn.
Door snuffelstages in sportverenigingen en/of sociale organisatie, die sport gebruiken als sociaal middel, zullen ze van dichtbij dit werkveld leren kennen.