MBO/HBO

Clash! Exchange & Learning organiseert stageprojecten en studiereizen naar Berlijn voor studenten en docenten van het MBO en HBO. Tijdens deze projecten zullen ze enerzijds het Duitse werkveld leren kennen en een internationaal netwerk opbouwen, anderzijds zullen ze kennismaken met de stad Berlijn en de Duitse taal en cultuur. Verder zullen tijdens het verblijf in Berlijn verschillende thema’s aan bod komen, die passen binnen de vier dimensies van het vak Burgerschap.

Het doel is om de horizon van de studenten te vergroten door ze te confronteren en bewust te laten worden met nieuwe situaties en door middel van kortdurige buitenlandprojecten hen te motiveren voor een langer verblijf in het buitenland. Daarnaast kan voor leerlingen en docenten een blik in het werkveld in het buitenland zorgen voor frisse nieuwe ideeen en werkmethoden. 

Clash! organiseert het facilitaire deel (accommodatie en verzorging), stellen in samenwerking met de docenten het vaktechnisch, culturele en burgerschapsprogramma samen en begeleiden de leraren en docenten tijdens hun verblijf. De medewerkers van Clash! hebben een passie voor creatieve, innovatieve en non-formele leermethodes en zullen deze ook toepassen in de organisatie en begeleiding van de projecten. 

Door middel van een groot netwerk en ervaring in Berlijn, kan Clash!  een volledig programma aanbieden, aangepast aan de behoeftes en wensen van de school en de studenten en het curriculum van het studierichting en/of keuzedeel. Om een indruk te geven van de programma´s die wij aanbieden, hebben we een aantal programma´s beschreven, gespecificeerd op verschillende studierichtingen en keuzedelen.