Internationalisering Online

Clash! Exchange & Learning ontwerpt en verzorgd ook online programma’s die gericht zijn op internationalisering en interculturele competenties. Deze programma´s kunnen als een aanvulling of alternatief gelden voor een internationale mobiliteit. Het aangeboden programma zal worden ontworpen op basis van de specifieke competenties, kennis, vaardigheden en richtlijnen die voor keuzedelen zijn beschreven door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), maar kunnen ook aangepast worden aan de specifieke leerdoelen van de opleiding en/of keuzedeel. Maar wij gaan uiteraard graag met u in gesprek om het programma aan te passen aan de behoeften, wensen en leerdoelen van de opleiding en de student. 

De online programma´s bestaan uit online sessies (gefaciliteerd door het Clash! Team) en reflectie- en onderzoeksopdrachten in het Clash! Learning Platform, waar studenten zelfstandig aan kunnen werken. Het Clash! Team heeft ervaring in het aanbieden en ontwikkelen van interactieve en spelenderwijze methodes in online sessies. Doordat Clash! Exchange & Learning in Berlijn opereert en contact heeft met bedrijven, professionals en organisaties in Duitsland en Europa kunnen wij aan de hand van online ontmoetingen met mensen en professionals in het buitenland, een ware internationale ervaring ´at home´verzorgen. 

Tijdens dit keuzedeel worden studenten uitgedaagd en geactiveerd om bewust te worden van zijn of haar eigen cultuur en die van een ander. Daarnaast gaan we kijken naar hoe cultuur ons handelen en denken beïnvloed en gaan we aan de slag met de ontwikkeling van interculturele sensitiviteit. Doormiddel van online ontmoetingen met mensen uit verschillende culturen en door gebruik te maken van interculturele (online) leermethodes worden de studenten instaat gesteld om het bewustzijn binnen interculturele diversiteit te vergroten. Het keuze deel zal online aangeboden worden aan de hand van online sessies (videocalls) en het Learning Platform van Clash! Exchange & Learning.

Introductie in interculturele sensitiviteit (40u)

Tijdens deze fase worden studenten instaat gesteld om interculturele sensitiviteit te ontwikkelen door het aanleren van communicatieve en praktische vaardigheden, gecombineerd met kennis over cultuur en haar verschillende elementen. Door gebruik te maken van interactieve online leermethodes worden nieuwe interculturele competenties eigen gemaakt en wordt er een algemene basis van kennis en vaardigheden geboden die studenten voorbereidt op de volgende fases.

Een onderzoek in de eigen en andere culturen (80u)

Tijdens deze fase gaan studenten met interactieve leermethodes en met behulp van het Learningplatform aan de slag met een onderzoek in de eigen en andere culturen. De online sessies zijn gericht op het overbrengen van kennis en vaardigheden waarna studenten deze vervolgens kunnen inzetten in de praktijk doormiddel van interactieve opdrachten die ze gaan uitvoeren in de eigen omgeving.

Online ontmoetingen met mensen uit verschillende culturen (80u)

Tijdens deze fase komen studenten in aanraking met mensen uit verschillende culturen aan de hand van online ontmoetingen. Binnen deze fase komen alle behandelde aspecten aanbod en worden studenten ondersteund en geactiveerd doormiddel van de online sessies, voorbereidingsopdrachten en door de begeleiding van het Clash! team.

Reflectie en evaluatie (40u)

Tijdens deze afsluitingsfase worden de nieuwe inzichten en ervaringen gedeeld met de groep en wordt het individuele leerproces dat zichtbaar is gemaakt door het Learning Platform gepresenteerd aan de school en het Clash! team. Aansluitend zal er een reflectie plaatsvinden op het geleerde en zullen we het project evalueren.

Tijdens dit keuzedeel zullen de studenten een inzicht krijgen in de bedrijfscultuur in Duitsland, het werkveld (specifiek per opleiding) en komt in contact met professionals in het werkveld in Berlijn.

Het keuzedeel zal online aangeboden worden aan de hand van online sessies (videocalls) en het Learning Platform van Clash! Exchange & Learning.

 • Introductie in de Duitse (bedrijfs) cultuur (120u);
  Tijdens deze fase zullen de studenten een algemeen beeld krijgen van Duitsland (specifiek Berlijn) , inzicht krijgen in de Duitse (bedrijfs)cultuur in Berlijn en een introductie in de Duitse taal aan de hand van online sessies en opdrachten . De online sessies zullen bestaan uit taalanimatie (spelenderwijs Duits leren), presentaties en interactieve opdrachten. Daarnaast zullen de studenten een aantal (onderzoeks)opdrachten uitvoeren in het Learning Platform van Clash! Exchange & Learning.

 • Inzicht in het werkveld van Duitsland en Berlijn (80u);
  Tijdens deze fase zullen de studenten een inzicht van het werkveld krijgen aan de hand van online interviews, online masterclasses en vlogs van professionals in hun vakgebied. Aan de hand van een aantal opdrachten op het Learning Platform van Clash! Exchange & Learning zullen de studenten de informatie verwerken en hierop reflecteren.

 • Projectopdrachten in het Duitse werkveld (200u);
  Tijdens deze fase zullen de studenten in groepen aan de slag gaan met een vaktechnische projectopdracht bij een Duitse organisatie of bedrijf. De begeleiding zal worden verzorgd door het team van Clash! Exchange & Learning aan de hand van online sessies en online contact via het Learning Platform.

 • Reflectie en evaluatie (80u)
  Tijdens de laatste fase zullen de studenten de resultaten van de projectopdracht presenteren aan het bedrijf en de school. Aansluitend zal er een reflectie plaatsvinden op het geleerde en zullen we het project evalueren.

Clash! Exchange & Learning biedt ook begeleiding en bemiddeling aan voor buitenlandse praktijkopdrachten voor Nederlandse MBO studenten.

Deze praktijkopdrachten kunnen voor verschillende opleidingen aangevraagd worden en geeft studenten de kans om echte praktijkervaringen op te doen (op afstand) in een internationale context. Voor de organisatie van deze buitenlandse praktijkopdrachten maken wij gebruik van ons eigen internationale netwerk met verschillende organisaties en bedrijven in Duitsland en andere Europese landen.

Het team van Clash! bemiddelt het contact tussen de werkgever en student en ondersteunt en begeleidt studenten tijdens deze internationale praktijkervaring. Deze begeleiding en ondersteuning bieden wij binnen de volgende drie fases:

 

Voorbereiding

In deze fase bieden wij doormiddel van verschillende online sessies trainingen die gericht zijn op interculturele communicatie, werken in een internationale context en de desbetreffende buitenlandse bedrijfscultuur. Naast de bemiddeling voor de praktijkopdracht fungeert het Clash- team als contactpersoon voor de student, de school en de werkgever.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering ondersteunt het Clash-team de studenten en de werkgever binnen de communicatie en samenwerking. Daarnaast staan wij ter beschikking bij vragen of problemen en behouden wij het contact tussen alle partijen. Door het faciliteren van wekelijkse online meetings volgt en ondersteunt Clash! het proces binnen de praktijkopdracht en organiseert verschillende tussentijdse evaluatie en reflectie momenten voor de student. Het Learning Platform van Clash! wordt gebruikt voor de documentatie van leerresultaten en het persoonlijke leerproces van de student.

Afsluiting

De student presenteert in deze fase de projectresultaten aan de school, de werkgever en het Clash-team waarna het project wordt geëvalueerd en er ruimte wordt geboden voor vragen en opmerkingen. Naast het organiseren en faciliteren van deze meeting, organiseren wij ook een evaluatiemoment samen met de school en de student gericht op het persoonlijke leerproces van de student. Doormiddel van het Learning Platform zijn leerresultaten en het leerproces zichtbaar gemaakt en worden deze gebuikt als basis voor de eindevaluatie.

Interesse? 

Contacteer ons per e-mail (info@clash.berlin) of via onderstaand formulier en wij gaan graag  met u in gesprek om het programma aan te passen aan de behoeften, wensen en leerdoelen van de opleiding en de student.

september 3, 2020