Home

MBO-projecten

Clash! Exchange & Learning organiseert stageprojecten en studiereizen naar Berlijn voor studenten en docenten van het MBO en HBO. Tijdens deze projecten zullen ze enerzijds het Duitse werkveld leren kennen en een internationaal netwerk opbouwen, anderzijds zullen ze kennismaken met de stad Berlijn en de Duitse taal en cultuur. Verder zullen tijdens het verblijf in Berlijn verschillende thema’s aan bod komen, die passen binnen de vier dimensies van het vak Burgerschap.