Entree-opleidingen

Het doel voor de Entree-opleiding is minder gericht op vaktechnische kennis, maar meer op zelfredzaamheid, internationalisering en burgerschapsthema´s. Het programma wordt aangepast aan het (taal)niveau van de Entree-student. Vaste onderdelen zijn een bezoek aan Concentratiekamp Sachsenhausen, koken en eten uitdelen aan daklozen, een bezoek aan een moskee en een historische tour door het centrum van Berlijn. 

De projecten voor Entree-opleidingen worden begeleid door Niels Jansen en Dennis Fraters. Door hun pedagogische ervaring als sociaal werker, kunnen ze het project laten aansluiten aan de behoeften en niveau van de doelgroep. 

Recensies

Naar onze mening is de organisatie van Schoolclash uitermate geschikt voor de begeleiding van onze Entreestudenten. Dit blijkt uit de prettige manier van omgaan met de studenten en docenten. Hun stijl is meer begeleidend dan docerend. Door hun aanpassingsvermogen en oplossingsgerichte denkwijze zijn ze in staat om de groepen steeds weer op pad te krijgen en onderwerpen uit specifiek Berlijn aan te bieden. Ze zijn sterk in het bieden van structuur.

Voor de docenten is het een enorm prettige ervaring om niet leidend te zijn, maar ondersteunend. De begeleiders van Schoolclash nemen het gevarieerde programma op zich, waardoor wij op een andere manier naar onze studenten kunnen kijken en mee kunnen genieten op deze reis.

Zij sporen de studenten aan tot nadenken over culturen, over geschiedenis, over de stad Berlijn, over samenleven, maar ook over zelfredzaamheid en respect. Dat doen zij gewoon heel goed.

Onze studenten gaan moe, maar met een wereldervaring naar huis.

Riëtte de Vries, Tineke Nagel, Faizal Pasaribu, Petra Korf 

Entree Verkoop (Da Vinci-College Dordrecht)