27/10-17/11/2020: ´Outside the Box´- Online training ter introductie van intercultureel leren

Nederlands-Portugese online-training van 4 delen voor professionals en vrijwilligers uit het onderwijs en (non-formele) educatie (docenten, sociaal-cultureel werkers etc)

Wanneer? 

27 Oktober 2020: 17:30u-20:00u
3 November 2020: 17:30u-20:00u
10 November 2020: 17:30u-20:00u
17 November 2020: 17:30u-20:00u

Waar? Zoom en het Clash! Learning platform (Link na aanmelding)

Projectbeschrijving

De training geeft een introductie in intercultureel leren. Het biedt de deelnemers een inzicht in de theoretische principes en praktische tools uit de interculturele en non-formele educatie ter bevordering van interculturaliteit en het tegengaan van stereotypen en vooroordelen.

Verdere theoretische en praktische elementen van de training zijn:

  • Theoretische principes van transculturaliteit, multiculturaliteit en interculturaliteit;
  • Theorien en methodes over vooroordelen, stereotypen, machtstructuren en identiteit;
  • Theorie en praktijk van de socratische methode;
  • Non-formele en spelenderwijze methodes ter bevordering van interculturele taalverwerving ( taalanimaties);

De didaktische programma bestaan uit synchrone en asynchrone momenten. De synchrone momenten zullen plaatsvinden op het virtueel platform Zoom en bevatten actieve, participatieve methodes, aangepast aan het online formaat (video´s, online-formulieren, presentaties met visuele ondersteuning en discussies). Asynchrone momenten zijn individuele taken met als doel om de verworven kennis toe te passen en te verwerken.

De training richt zich op professionals en vrijwilligers uit het Portugese en Nederlandse taalgebied en wordt compleet vertaald in het Nederlands en Portugees.

De Portugese- Nederlandse oriëntatie van de training is bedoeld om een interculturele context te creëeren en gelijktijdig iets te leren over intercultureel dialoog ( van de theorie naar de praktijk).

De online-training wordt georganiseerd door Clash! Exchange & Learning in samenwerking met Associação Faísca Voadora. 

Team

Dennis Fraters studeerde Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (Bachelor) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde zijn Master Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij schreef zijn masterthesis over de succesfactoren van sportprojecten ter bevordering van participatie van jongeren met een migratieachtergrond. In 2010 richtte hij Schoolclash eV op en organiseerde en begeleidde verschillende uitwisselingsprojecten in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Marokko en andere landen in Europa en Noord-Afrika.
Daarnaast is hij ook directeur van de Duits-Nederlandse organisatie Clash! Exchange & Learning en organiseert hiermee studiereizen voor MBO-scholen uit Nederland in Berlijn. Tijdens deze studiereizen streeft Clash! erna om MBO-studenten vaktechnisch, maar vooral ook sociaal-maatschappelijk de horizon te verbreden. Dennis Fraters heeft zich in de laatste jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van non-formele methodes ter bevordering van intercultureel dialoog.

Morgane Masterman heeft een bachelordiploma in vertalen afgerond en heeft een master in Portugese Literatuur. Ze werkt sinds 2013 in de interculturele sector ( uitwisselingen, trainingen en projectcoordinatie) en is oprichter en voorzitter van de Portugese stichting ´Faisca Voadora´. Faisca Voadora heeft als doel om interculturaliteit, non-formeel leren en inclusie te bevorderen. Morgane Masterman heeft zich gespecialiseerd op interculturele uitwisselingen voor jongeren met minder kansen en taalanimatie. Haar belangrijkste thema´s zijn Gender- en LHBTI*-vraagstukken en de bestrijding van racisme en discriminatie. Ze werkt graag met creatieve methodes als Comics, Theater der Onderdrukten en radio. Sinds het begin van de Corona-lockdown onderzoekt en experimenteert Morgane met digitale methodes en de daaraan verbonden creativiteit.

Deelnamekosten

We werken met solidarische deelnamekosten- afhankelijk van de financiele situatie van de deelnemer.

Solidariteitsprijs (Laag): 50 Euro
Voor personen die graag aan de training willen deelnemen, maar de kostendekkende prijs niet kunnen betalen

Kostendekkende prijs: 100 Euro

Solidariteitsprijs (Hoog): 150 Euro
Voor de deelnemers die meer kunnen en willen betalen in solidariteit met diegene die minder betalen kan en die het team en de partnerorganisaties ondersteunen willen.


Technische voorwaarden
Stabiel internet, laptop met webcam en microfoon.

Informatie & aanmelding
Voor vragen en/of meer informatie, mail ons (info@clash.berlin)!

Aanmelden voor 15 oktober 2020 via onderstaande link.

juli 28, 2020