Wie zijn wij?

Clash! Exchange & Learning is een Nederlands-Duitse organisatie, gespecialiseerd in het organiseren van interculturele, internationale en educatieve uitwisselingsprojecten. Het doel van onze projecten is enerzijds de horizon van onze deelnemers verbreden, anderzijds een groter bewustzijn voor diversiteit, inclusie en politiek burgerschap creëeren. Naast het gebruik van non-formele leermethoden en ervaringsleren, is ons belangrijkste stokpaardje ‘interactie’. Wij geloven dat, door in contact te komen met anderen, alle deelnemers iets kunnen leren over andere (sub) culturen, een gegeven dat niet meer gemist kan worden in de maatschappij zoals we die vandaag kennen. Deze broodnodige interactie wordt bereikt door het stimuleren en creëren van een actieve en open dialoog tussen enerzijds deelnemers, anderzijds de begeleiders én de inwoners van een stad (in dit geval Berlijn) waar de uitwisseling plaatsvindt.

Hoewel het team van Clash! bestaat uit medewerkers met verschillende opleidingsachtergronden en interesses, zijn wij samen gepassioneerd om de horizon van jongeren van vandaag én morgen te verbreden. Onze waarden zijn ontstaan uit verschillende internationale en multiculturele ervaringen. Onze interesses en passies worden gedeeld in de ontwikkeling en implementatie van innovatieve en non-formele leermethoden.

Naast het samenstellen van een programma dat voldoet aan de leerplandoelen van uw onderwijsinstelling of de doelstellingen van uw organisatie, stellen wij ook een tweede doel voorop, namelijk het aanbieden van goede accommodatie en zorgen dat er gezond en voedzaam geleefd wordt. Onze expertise omvat dus ook het vinden van een geschikte accommodatie en het bieden van passende eet- of kook opties voor elke uitwisseling, perfect op maat van de deelnemers.

Team

Dennis Fraters heeft Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde gestudeerd aan de Hogeschool van Nijmegen en is daarna naar België vertrokken voor zijn Master in de Agogische Wetenschappen te Brussel. Daar heeft hij zijn scriptie geschreven over het succes van sportprojecten die meehielpen aan de integratie van immigranten in de stad Amsterdam. Na zijn studies heeft hij in 2010 Schoolclash eV opgericht en was hij verantwoordelijk voor meerdere uitwisselingsprojecten in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Kosovo en Servië. Clash! Exchange & Learning is het resultaat van een grote hoeveelheid passie en toewijding voor het aanwakkeren van interesse in geschiedenis, kunst en cultuur bij jongeren. De afgelopen zeven jaar heeft Dennis vooral gewerkt aan het ontwikkelen van interactieve methodes voor non-formeel leren in een stadse omgeving.

Niels Jansen heeft Sociaal Cultureel Werk gestudeerd aan het SUMMA College te Eindhoven. Vervolgens is hij naar Antwerpen uitgeweken voor zijn Bachelor in het Sociaal Werk op de AP hogeschool in Antwerpen.
Hij schreef zijn bachelorproef over de bijdrage van non-formele methodes op interculturele dialoog, speciaal voor de ontwikkeling van het docentenprogramma: ‘Intercultureel dialoog in de klas’. Zijn eerste ontmoeting met Clash! Exchange & Learning (en Berlijn) was in 2014, als deelnemer van een uitwisselingsproject met het SUMMA College. Deze ervaring zorgde ervoor dat hij uiteindelijk terug naar Berlijn is vertrokken, waar hij een semester studeerde aan de Alice Salomon-Hochschüle en daaropvolgend zijn afstudeerstage bij Clash! uitvoerde. Binnen onze organisatie is Niels vooral bezig met de voorbereiding en uitvoering van de verschillende projecten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de samenwerkingsverbanden met verschillende Berlijnse organisaties.