TSO – KSO – BSO – SeNSe

Clash! Exchange & Learning organiseert studiereizen en stageprojecten naar Berlijn voor studenten en leerkrachten van de derde graad van het TSO, KSO, BSO en Se-N-Se. In de loop van deze projecten leren ze enerzijds het Duitse werkveld kennen en bouwen ze een internationaal netwerk op, anderzijds maken ze kennis met Berlijn, de Duitse taal en cultuur. Verder zullen tijdens hun verblijf verschillende thema’s aan bod komen die passen binnen hun studieprogramma, daar het programma volledig op maat gemaakt wordt.

Het doel is om de horizon van de studenten te vergroten door hen in aanraking te brengen met nieuwe situaties. Door middel van kortdurige buitenlandse projecten willen we hen motiveren voor een langer verblijf in het buitenland. Daarnaast kan voor zowel leerlingen als docenten een blik in het buitenlandse werkveld zorgen voor frisse, nieuwe ideën en werkmethodes.

Clash! organiseert het facilitaire deel van elk project (accommodatie en verzorging), en stelt verder in samenwerking met de leerkrachten op voorhand het vaktechnische, culturele en praktische programma samen. Zij verzorgen tevens ook de uitvoering, daar alle medewerkers van Clash! een passie voor creatieve en innovatieve leermethodes hebben. Dit wordt hands-on toegepast in elke fase van het project, zowel op voorhand, als tijdens, als achteraf.

Door middel van een groot netwerk en ervaring in Berlijn, kan Clash! een sterk programma aanbieden, aangepast aan de behoeftes en wensen van zowel school als de studenten. Wij hebben daarom ook geen standaardprogramma´s, maar om toch een beeld te krijgen hebben we een aantal programma’s uit vorige jaren beschreven.

Studiereizen, voor ieder wat wils:

Sociale opleidingen
Bij projecten voor sociale opleidingen geven we studenten inzicht in het sociale werkveld van Berlijn aan de hand van bezoeken aan sociale organisatie en korte snuffelstages in verschillende sociale organisaties. Meer…

Kantooropleidingen
Tijdens studiereizen voor kantooropleidingen willen we de studenten een inzicht geven in de bedrijfscultuur en startup-scene van Berlijn aan de hand van bedrijfsbezoeken aan Berlijnse (startup-)bedrijven. Meer…

Sportopleidingen
Tijdens onze studiereizen voor sportopleidingen geven we de studenten inzicht in het Berlijnse sportveld. Door snuffelstages in sportverenigingen en/of sociale organisaties, die gebruik maken van sport, zullen ze van dichtbij dit werkveld leren kennen. Daarnaast streven we ernaar om de betekenis van sport voor integratie te verduidelijken. Als laatste zullen we ook ingaan op de sportgeschiedenis van Duitsland en Berlijn, door middel van een bezoek aan het Olympisch stadion. Meer…

Muziekopleidingen
Als laatste organiseert Schoolclash ook opleidingen voor muziekopleidingen. Berlijn is de hoofdstad van de muziekindustrie in Europa. Aan de hand van bezoeken aan belangrijke actoren in muziekindustrie en masterclasses van Berlijnse muzikanten en hogescholen, willen we jonge artiesten een inzicht geven in de Berlijnse muziekscene. Meer…