Recensies

Naar onze mening is de organisatie van Clash! Exchange & Learning uitermate geschikt voor de begeleiding van onze Entreestudenten. Dit blijkt uit de prettige manier van omgaan met de studenten en docenten. Hun stijl is meer begeleidend dan docerend. Door hun aanpassingsvermogen en oplossingsgerichte denkwijze zijn ze in staat om de groepen steeds weer op pad te krijgen en onderwerpen uit specifiek Berlijn aan te bieden. Ze zijn sterk in het bieden van structuur.

Voor de docenten is het een enorm prettige ervaring om niet leidend te zijn, maar ondersteunend. De begeleiders van Clash! nemen het gevarieerde programma op zich, waardoor wij op een andere manier naar onze studenten kunnen kijken en mee kunnen genieten op deze reis.

Zij sporen de studenten aan tot nadenken over culturen, over geschiedenis, over de stad Berlijn, over samenleven, maar ook over zelfredzaamheid en respect. Dat doen zij gewoon heel goed.

Onze studenten gaan moe, maar met een wereldervaring naar huis.

Riëtte de Vries, Tineke Nagel, Faizal Pasaribu, Petra Korf
Entree Verkoop, Da Vinci-College Dordrecht

 Karin, Rona, Michiel en ik hebben jullie begeleiding als zeer prettig ervaren. Het programma was afwisselend en qua belasting voor onze studenten precies goed. De praktijkopdracht was een prima opleidingsinhoudelijke opdracht, waarbij de studenten op hun niveau hebben kunnen laten zien wat ze kunnen. Dat de motivatie en het werktempo niet altijd fantastisch waren, is niet anders dan bij ons op school. Ik heb begrepen dat Tom en Peter enthousiast waren over het geleverde werk en van wat ik heb gehoord van Karin en Rona waren zij dat ook. 
De studenten zijn erg enthousiast geweest over afgelopen 2 weken en hebben een hoop geleerd over de stad, haar geschiedenis en van zelfredzaamheid. Een zeer waardevolle ervaring! 

Ewout Boer
Marketing & Communicatie, ROC Friese Poort Sneek